Tekening bij schrijfsel over geluk of gelukkig
Eigen schildering Detsje Holtrop

Wanneer heb je geluk en wanneer ben je gelukkig. De uitspraak dat we geluk hebben gehad, spreekt wel voor zich. De omstandigheden zijn ons dan in een bepaald opzicht gunstig gezind geweest. Dat hoeft niet te betekenen dat we dit zelf voor elkaar hebben gekregen, er kan een engeltje op onze schouder hebben gezeten, of we stonden op een cruciaal moment aan de goede kant van het gevaar, c.q. geluk. Want geluk dat heb je, je wint het of je krijgt het; in ieder geval komt het van buitenaf naar je toe. Gelukkig zijn kun je niet hebben, dat ben je of dat ben je niet, het komt van binnenuit.

Om gelukkig te kunnen zijn, is het belangrijk dat je keuzes kunt maken. En ook dat je daarbij de verantwoordelijkheid over je leven in eigen handen neemt en de consequenties van die keuzes accepteert. Niet altijd is het mogelijk om daarin helemaal trouw te zijn aan jezelf. Maar het is wel mogelijk om jezelf te accepteren, ook ten aanzien van de compromissen die je binnen bepaalde keuzes mogelijk voor lief moet nemen.

We hebben momenteel niet veel geluk, met die pandemie. Hoewel er recent een kleine versoepeling is ontstaan in het maatregelenpakket, blijft overwegend het gevoel bestaan dat er weinig mag. De avondklok wordt gehandhaafd, de horeca en ook de culturele sector blijven op slot. Of het leven ooit weer normaal wordt, weet niemand, wel dat er op dit moment bedrijven zijn die het niet meer redden. Binnen deze realiteit blijkt dat gelukkig zijn nauw verbonden is met geluk hebben. Want als van buitenaf regievoering over het eigen leven plotseling verdwijnt, door verlies van werk of eigen bedrijf, is gelukkig zijn niet langer iets dat alleen van binnenuit komt, het is dan in ieder geval verweven met maatschappelijke omstandigheden. De verschuivingen daarin die momenteel plaatsvinden, maken zichtbaar dat dit ons allemaal overkomen kan. Dat was al langer zo, maar niet zo zichtbaar als nu. Dat is geen mooi perspectief voor de wereld van morgen. Omzien naar elkaar en van binnenuit leven, zal denk ik – in die wereld van morgen – belangrijker worden dan ooit. 

Herken je voor jezelf het verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn?

Waar raakt dit verschil bij jou het maatschappelijke vlak?    

Wat zou in de wereld van morgen voor jou daarin belangrijk moeten zijn?