Eigen schildering Detsje Holtrop

Obstakels op onze weg ervaren we vaak als blokkades. Je bent lekker bezig, je bedrijf loopt goed, je relatie of je werk, het kan van alles zijn. En dan opeens is er een wissel in het spoor. Je kunt nog wel vooruit, maar er is ook een afslag. Misschien wel met een breder perspectief, maar de kans dat je daarin zult slagen is niet zeker. Je staat daarom voor een keuze, de afslag negeren of  juist niet. De uitwerking kan goed zijn, maar ook heel erg fout.

Als je ergens in vastloopt, kan de volgende vraag helpend zijn. Wat kom ik hier eigenlijk doen, op deze aarde? Het uitgangpunt daarbij is dat we weten waarom we hier zijn, of wat de bedoeling is van ons leven. Maar al vroeg in onze kinderjaren hebben we geleerd om dat weten te negeren. De aanwijzingen pasten vaak niet binnen de kaders van de realiteit. We gingen ons aanpassen en leven vanuit de waarden die de omgeving aangaven. En als dat uiteindelijk ook is gelukt, kunnen blokkades in het latere leven worden ervaren als hinderlijk. Ze belemmeren de voortgang en achteruitgaan is ook al geen oplossing meer. 

Maar blokkades zijn niet altijd dwarsliggers op het spoor, het zijn vaker juist de boodschappers van onze ziel. Alleen de angst die gevoeld wordt, door het wegvallen van zekerheden, maakt dat we gaan twijfelen. Als het lukt om die angst los te laten, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Als het dan lukt om binnen dat perspectief een nieuwe keuze te maken, ervaren we dat als extra moeilijk. Het maakt namelijk dat we voor die keuze verantwoordelijk worden. Maar geen keuze maken en de omstandigheden laten beslissen, doet dat ook. Kiezen wordt gemakkelijker als we erop vertrouwen dat we van binnenuit weten wat de juiste weg is. Vaak vraagt het moed om die weg te gaan. Blokkaders laten zich daarmee zien als richtingaanwijzers, ze komen op ons pad om ons te dienen. 

Herken je iets in deze bespiegeling? Het kan een alledaags voorbeeld zijn, zoals opeens de ingeving volgen om iemand te bellen. Of om bloemen te kopen voor die zieke mevrouw, waardoor een nieuw contact tot stand komt. Maar het kan ook iets groters zijn, zoals uiteindelijk toch die opleiding volgen en daar een baan aan over houden.