Beschrijving organisatie

Zorgbureau Stabiel biedt ambulante begeleiding aan volwassenen en jong volwassenen. De begeleiding kan worden gegeven bij problemen op het gebied van structuur aanbrengen in de dag- en weekritme, problemen met het voeren van de administratie, sociaal isolement, zelfverwaarlozing, schuldenproblematiek of problemen met het hanteren van de eigen regie. De basis van Zorgbureau Stabiel is een Sociaal Juridische opleiding en achtergrond, aangevuld met scholing voor begeleiding binnen het Sociaal Domein.

Wat maakt de organisatie bijzonder

Zorgbureau kent een persoonlijke benadering en kenmerkt zich door kleinschaligheid. Een goede samenwerking is de basis van vertrouwen en het resultaatgericht begeleiding geven, reden waarom een traject met zorg wordt samengesteld en begeleid en waarbij altijd sprake is van een vaste medewerker, of van meerdere vaste medewerkers wanneer de aard of omvang van het zorgtraject daarom vraagt.

Hoe is het ontstaan

 

De organisatie is opgericht in 2008 door Detsje Holtrop. Na een jarenlang dienstverband binnen vooreerst de gehandicaptenzorg en later als consulent Wmo koos zij ervoor haar bakens te verzetten. Het voor zichzelf beginnen had vooreerst als doel om achter het bureau weg te komen en zodoende dichter bij de mens, en in de maatschappij, hulp te kunnen verlenen. De praktijk leerde haar echter dat het voor jezelf beginnen eveneens veel administratie met zich meebrengt, met dus ook een heleboel papierwerk. Inmiddels heeft zij haar eigen kantoor, met dus opnieuw een heus bureau, van waarachter zij de ondersteunde werkzaamheden verricht. Ook is het hierdoor mogelijk een afspraak te maken op locatie, wanneer daar behoefte aan is.