Ambulante begeleiding geven in relatie tot de wet- en regelgeving

Wanneer er sprake is van een indicatie vanuit de gemeente stemt Zorgbureau Stabiel de begeleiding af op het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) welke als doel heeft de zelfredzaamheid van mensen te ondersteunen voor een korte of langere periode. Wanneer er een indicatie is voor 24uurszorg vindt de afstemming plaats op de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betreft dan de begeleiding in de nabije omgeving van mensen met een intensieve zorgbehoefte. Om deze zorg thuis te kunnen organiseren kiezen mensen vaak voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) en zijn er overwegend meerdere hulpverleners bij het traject betrokken. Zorgbureau Stabiel kan begeleiding geven via Zorg in natura (Zin) maar ook vanuit de regelgeving van het Pgb. Wanneer u in aanmerking komt voor één van deze regelingen, kunt u Zorgbureau Stabiel benaderen voor het uitvoeren van de ambulante begeleiding. Wij komen graag naar u toe.