Zorgbureau Stabiel heeft vanaf het ontstaan aansluiting gezocht bij een landelijke brancheorganisatie voor kleinschalige zorg (NBEC) die een praktische en transparante werkwijze ondersteunt. Dit samenwerken maakt de basis van de hulpverlening sterker, zoals dat ook voor de hulpvraag van de zorgvrager geldt, door het samen te doen sta je niet alleen. Daarbij blijft de kracht van de kleinschaligheid gegarandeerd, dichtbij de mens en zijn of haar mogelijkheden binnen de maatschappij, met altijd dezelfde hulpverlener waarmee de afspraken worden gemaakt.

De NBEC werkt met vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

In samenwerking met de NBEC organiseert Zorgbureau Stabiel iedere 3 jaar een klanttevredenheidsonderzoek bij alle betrokken cliënten. Het meest recente onderzoek vond plaats in 2021, waarbij Zorgbureau had als organisatie een 91 % score had, met een gemiddeld rapportcijfer 9.4.

Zorgbureau Stabiel is ISO 9001 gecertificeerd, met ieder jaar een interne en externe audit.

Daarnaast is Zorgbureau Stabiel aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.