Blog over Blokkades zien als Richtingaanwijzers
Eigen druktechniek Detsje Holtrop

Samenspel maakt Sterker is de slogan van mijn bedrijf Zorgbureau Stabiel, dat gevestigd is in Franeker en van waaruit ik mijn ambulante werkzaamheden verricht, als coach en individueel begeleider. De toon van deze blog zal daaraan gerelateerd zijn. In deze eerste blog neem ik je daarom mee in de gedachtegang dat blokkades eigenlijk richtingaanwijzers zijn. Ergens loop je vast en kun je niet verder. Op een kruispunt in je leven zoek je naar oplossingen die het probleem kunnen verhelpen. Je staat stil bij iets wat op je pad is gekomen. Soms vraag je je af of dit de juiste weg nog wel is, of dat je misschien een nieuwe koers moet bepalen. Blokkades zijn daarom niet alleen maar lastig, vaak als je achterom kijkt, besef je wat ze hebben gebracht. Blindelings doorlopen betekent niet zelden het begin van meer problemen, daarom is het wijs om blokkades te accepteren, er naar te kijken en de betekenis ervan in het licht te plaatsen. Als je daarna weet hoe je verder moet, lijkt het soms opeens een beetje lichter op je pad. 

Samenspel maakt sterker is als slogan bedoeld om daarin niet alleen te hoeven staan. Soms als je samen naar blokkades kijkt, zie je de mogelijkheden die er zijn beter. Niet altijd hoef je daarbij hulp van een coach of begeleider, het kan ook je buurvrouw zijn of een goede vriend. Het gaat erom dat je hulp durft te vragen, als het alleen even niet lukt. Probeer een positieve blik te houden en laat je niet ontmoedigen. Ergens diep in jou bevindt zich een reservoir waarin alle informatie verzameld ligt, en ook alles wat je nodig hebt in het hier en nu van je bestaan. 

We zijn als mensen manifeste vormen van het licht. Maar ergens op ons pad hebben we geleerd te twijfelen aan onszelf en soms zelfs ook aan onze bedoelingen. Je opnieuw verbinden met het kind in jezelf, kan eveneens een eyeopener zijn op je weg weer vooruit. Problemen in het nu hebben vaak een anker in het verleden. En soms zelfs kom je steeds weer dezelfde obstakels tegen. Kijk er dan eens naar hoe je als kind in een vergelijkbare ervaring hebt gehandeld en ook naar hoe je dat nu zou doen, als je niet meer dat kind zou zijn. Daarmee geef je ruimte aan een ander perspectief, in het hier en nu.