Waar we mee beginnen

De ambulante begeleiding varieert van praktische zorg en ondersteuning tot het aanleren van zelfredzaamheid. Dit betekent dat we aansluiten bij het moment waarop de hulp wordt gevraagd. We brengen samen met de hulpvrager in kaart wat er moet gebeuren om weer balans te ervaren en ook wat wij als hulpverleners daarin kunnen bijdragen. Vaak betekent dat in eerste instantie praktisch bezig zijn, waar gaat het fout of dreigt het fout te gaan, staan er dingen te gebeuren die bedreigend zijn, dat gaat altijd voor en zal de aandacht krijgen.

Werken volgens een plan

Van daaruit kijken we naar de langere termijn en maken we doelen die zijn afgestemd op een vooraf afgesproken tijdspad. Dit wordt weergegeven in een zorgplan dat een persoonlijk plan van de hulpvrager wordt, reden waarom het belangrijk is dat wat daar in staat kan worden ervaren als een eigen verhaal en een eigen plan. Na verloop van tijd hier opnieuw naar kijken maakt deel uit van de werkwijze omdat er altijd veranderingen kunnen optreden die voor de hulpvrager belangrijk zijn.