Zorgbureau Stabiel heeft vanaf het ontstaan aansluiting gezocht bij een landelijke brancheorganisatie voor kleinschalige zorg (NBEC) die een praktische en transparante werkwijze ondersteunt. Dit samenwerken maakt de basis van de hulpverlening sterker, zoals dat ook voor de hulpvraag van de zorgvrager geldt, door het samen te doen sta je niet alleen. Daarbij blijft de kracht van de kleinschaligheid gegarandeerd, dichtbij de mens en zijn of haar mogelijkheden binnen de maatschappij, met altijd dezelfde hulpverlener waarmee de afspraken worden gemaakt.

De NBEC werkt met vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

De NBEC doet daarnaast eens per 3 jaar een klanttevredenheidsonderzoek bij alle aangesloten bureaus, dit betekent dat ook klanten van Zorgbureau Stabiel daaraan mee kunnen doen. Het meest recente onderzoek vond plaats in 2018, waarbij de NBEC als koepel een 96 % score had aan respons en een gemiddeld rapportcijfer 8,4. Zorgbureau had als organisatie een 100 % score met een gemiddeld rapportcijfer 9.2.

Zorgbureau Stabiel is ISO 9001 gecertificeerd. en daarnaast lid van de Zorgcoöperatie Noord (ZCN). Dit is een samenwerkingsverband van ketenpartners in de regio. Daarnaast aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.