Zorgbureau Stabiel heeft vanaf het ontstaan aansluiting gezocht bij een landelijke brancheorganisatie voor kleinschalige zorg (NBEC) die een praktische en transparante werkwijze ondersteunt. Dit samenwerken maakt de basis van de hulpverlening sterker, zoals dat ook voor de hulpvraag van de zorgvrager geldt, door het samen te doen sta je niet alleen. Daarbij blijft de kracht van de kleinschaligheid gegarandeerd, dichtbij de mens en zijn of haar mogelijkheden binnen de maatschappij, met altijd dezelfde hulpverlener waarmee de afspraken worden gemaakt.

Zorgbureau Stabiel is ISO:9001:2008 gecertificeerd lid door deelname aan het NBEC Koepelcertificaat en daarnaast lid van de Zorgcoöperatie Noord (ZCN). Dit is een samenwerkingsverband van ketenpartners in de regio. Eveneens aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.